SLIDE 2.png
Line separator

SUPPORT
US NOW

Support our cause to help children and families in need.

We are grateful for all donation that ADFA receives.

You can also become a monthly donor, just scroll down to find out how. 

 

Become a monthly donor 

Becoming a monthly donor is easy. If you live outside Sweden, press on the International donors button below. For Swedish citizens see below instructions. 

Thank you for your contribution to ADFA.

För svenska givare

Tack för att du vill vara med att förändra livet för personer i nöd.

 

I ADFA är alla volontärer. Ingen har lön eller arvode. 95 procent av skänkta medel går direkt till behövande. 5 procent går till administration.

Att regelbundet få in pengar från månadsgivare gör oss mer handlingskraftiga och effektiva. Tack vare återkommande bidrag varje månad får vi en buffert som gör att vi kan agera direkt vid katastrofer. Vi kan till exempel köpa och dela ut mat till tusentals familjer. Era månatliga bidrag ger oss dessutom möjligheten att hjälpa till att bekosta sjukhuskostnader för barn i behov av snabb operation. Vi kan också planera för medicinering av till exempel barn med kroniska sjukdomar.

International donors:

Follow the steps below when pressing the button "Donate". We accept all cards and donation through Paypal. 

SUPPORT ADFA TO

CONTINUE

HELPING PEOPLE IN NEED