top of page

ADFA går in och stöttar upp sjukhuset Beirut Healthcare Center i tider då de stått inför finansiella svårigheter. 

Den djupa ekonomiska krisen i Libanon har lett till förödande konsekvenser för folket. Åttio procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Det råder stora utmaningar med tillgången av sjukvård. Sedan 2013 har St. Ephrem Healthcare Center kunnat hjälpa 50 000 människor med sjukvård. Ledning och personal anser att alla människor har rätt till sjukvård.

Den djupa ekonomiska krisen i Libanon har lett till förödande konsekvenser för folket. Åttio procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Det råder stora utmaningar med tillgången av sjukvård. Sedan 2013 har St. Ephrem Healthcare Center kunnat hjälpa 50 000 människor med sjukvård. Ledning och personal anser att alla människor har rätt till sjukvård. 

 

Libanon har brottats med en djupgående ekonomisk kris sedan 2019, där värdet av den lokala valutan rasat med närmare 65 procent. Tidigare var 1 USD värd 1 500 libanesiska pund (LBP), men efter krisen är 1 USD värd 130 000 libanesiska pund (LBP).

Denna finansiella rasering av valutan har orsakat betydande svårigheter för folket i Libanon. 

 

Den ekonomiska krisen i Libanon har lämnat 80 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen, och särskilt drabbade är de syriska och irakiska flyktingarna. Tillgång till grundläggande förnödenheter som bland annat sjukvård har blivit en stor utmaning. Sjukvård och sjukhusvistelser har blivit orimligt dyra, med följden att många inte har råd. Till och med grundläggande mediciner är nu nästintill omöjliga att få tag på, och kostnaden för import har gjort dem utom räckhåll för människor som kämpar för att klara sig. Som en konsekvens av detta tvingas många förlita sig på den svarta marknaden, vilket ytterligare förvärrar landets ekonomiska problem.

 

På St. Ephrem Healthcare Center anser ledning och personal att alla har rätt till sjukvård och behandling, oavsett religion eller nationalitet. Vårdcentralens möjligheter att erbjuda denna vård har dock minskat avsevärt på grund av dess egna ekonomiska utmaningar.

Utan ekonomiskt stöd som kan täcka kostnader och löner mister vårdcentralen läkare som inte har råd att arbeta kvar utan en adekvat lön. 

photo_2023-03-23_11-34-12 (3).jpg

 

Syriac League, organisationen som driver vårdinrättningen, är i behov av akut ekonomiskt stöd för att säkerställa att de kan fortsätta att driva sjukhuset och hjälpa patienter och ge dem den medicinska vård de förtjänar.

 

Sedan starten 2013 har St. Ephrem Healthcare Center behandlat över 50 000 personer. Sjukhuset håller öppet vardagar mellan 8.30-15.00, och erbjuder en rad kostnadsfria tjänster till privatpersoner i behov av vård. I genomsnitt besöker mellan 15 till 20 patienter vårdcentralen varje dag, varav 90 procent av patienterna får läkemedel. Vårdcentralen hjälper i snitt 500 personer varje månad och erbjuder nödvändig medicinsk vård till dem som annars skulle ha liten eller ingen tillgång.

photo_2023-03-23_11-34-12 (4).jpg
photo_2023-03-23_11-53-21.jpg

St. Ephrem Healtcare Center tillhandahåller medicinska konsultationer för varje patient som besöker vårdcentralen, antingen på ingångsbasis om lämplig läkare finns tillgänglig, eller efter överenskommelse. Utöver allmän sjukvård erbjuder vårdcentralen stomatologiska tjänster och specialiserade behandlingar för kroniska sjukdomar, såsom diabetes och högt blodtryck. Akuthjälp finns inte tillgängligt på vårdcentralen. 

 

För närvarande är konsultationer kostnadsfria, medan innan valutan kollapsade så kostade en konsultation 5000 LBP vilket motsvarar 3,33 USD. Kostnaden för tandvård varierar nu från 10 USD till 30 USD beroende på behandlingsform. 

 

Vårdcentralen inrymmer ett litet apotek som förvaltas av farmaceuten Dina Yaaqoub. Varje patient förses med ett digitalt recept på de läkemedel som de fått utskrivna. Alla mediciner distribueras ut gratis varje månad. Organisationen “Anera” bistår apoteket löpande med nödvändiga mediciner och täcker eventuella brister baserat på månatlig inventering. Dessutom får apoteket ibland donationer i form av mediciner från olika välgörenhetsorganisationer. 

 

St. Ephrem Healthcare Center har en överenskommelse med St. Marc-laboratoriet som administrerar blodprover och tillhandahåller röntgenbilder. Man samarbetar även med Dr. Ibrahim Dunia, som arbetar som ögonläkare och erbjuder gratis konsultationer på torsdagar till patienter som har bokade tider via St. Ephrem Healthcare Center. 

 

På vårdcentralen arbetar två heltidsanställda: Dina Yaaqoub som arbetar som apotekare och sköter administration och redovisning, och Emily Esper, som arbetar som assistent. I dagsläget finns det ingen försäkring för dessa anställda.

 

Den största bidragsgivaren till sjukhuset är Syriac League och tyvärr räcker det knappt till driften av vårdcentralen. Man har tyvärr inga andra bidragsgivare som hjälper till med ekonomiskt stöd. Om man inte lyckas få ytterligare bidragsgivare så kommer tyvärr vårdcentralen tvingas stänga ner.

 

Uppdaterad 03/23/2023

bottom of page